Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Deutsch als Fremdsprache" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Deutsch als Fremdsprache - recenzja
Autorzy:
Pociask, Janusz. Recenzja
Data publikacji:
2017
Tematy:
Nauczanie języków obcych
Biere, Bernd Ulrich (1947- ). Deutsch als Fremdsprache
Język niemiecki (przedmiot szkolny)
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Deutsch als Fremdsprache : Grammatik, Wortschatz, Orthographie / Bernd Ulrich Biere. - Brey, 2015.
artykuł z czasopisma filologicznego
recenzja naukowa
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Deutsch als Fremdsprache, ökokratisches Konzept
Autorzy:
Skowronek, Barbara
Data publikacji:
2011-01-01
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
Conception of language
Language learning / language acquisition
Inter-
trans- language relations
German as a foreign language in teaching the third language
Pokaż więcej
Opis:
According to F. Grucza’s anthropocentric conception of language, learning a foreign language consists in the acquisition and reconstruction of linguistic knowledge by learners, therefore nobody can be taught a language. Relations between languages can take the form of interrelations or transrelations. Does the prestige of a particular language influence the motivation or demotivation for learning it? Which perspective (inter- or trans-) is adopted nowadays in Poland for teaching German as a foreign language?
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache - recenzja
Autorzy:
Jakosz, Mariusz. Recenzja
Data publikacji:
2016
Tematy:
Kubacki, Artur Dariusz. Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
Podręcznik
Szkoły wyższe
Nauczanie języków obcych
Czaplikowska, Renata. Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
Język niemiecki
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache : Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. - Chrzanów, 2016.
artykuł z czasopisma filologicznego
recenzja naukowa
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache - recenzja
Autorzy:
Szerszeń, Paweł. Recenzja
Data publikacji:
2016
Tematy:
Kubacki, Artur Dariusz. Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
Podręcznik
Szkoły wyższe
Nauczanie języków obcych
Czaplikowska, Renata. Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
Język niemiecki
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache : Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. - Chrzanów, 2016.
Bibliografia na stronie 232.
artykuł z czasopisma filologicznego
recenzja naukowa
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache - recenzja
Autorzy:
Skubis, Ida. Recenzja
Data publikacji:
2016
Tematy:
Kubacki, Artur Dariusz. Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
Szkoły wyższe
Nauczanie języków obcych
Czaplikowska, Renata. Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
Język niemiecki
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache : Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. - Chrzanów, 2016.
artykuł z czasopisma filologicznego
recenzja naukowa
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Deutsch als Fremdsprache - Konturen und Perspektiven eines Faches - recenzja
Autorzy:
Utri, Reinhold
Data publikacji:
2009
Tematy:
Deutsch als Fremdsprache - Konturen und Perspektiven eines Faches : Festschrift für Barbara Wotjak zum 65. Geburtstag
Pokaż więcej
Opis:
recenzje
Zawiera rec. książki: Deutsch als Fremdsprache - Konturen und Perspektiven eines Faches : Festschrift für Barbara Wotjak zum 65. Geburtstag. - München, 2005.
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Zur Evaluation glottodidaktischer Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Autorzy:
Skowronek, Barbara
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gesichter des Deutschen in Lehr- und Lernmaterialien für Deutsch als Fremdsprache
Autorzy:
Chudak, Sebastian. Autor
Współwytwórcy:
Woźnicka, Marta. Autor
Data publikacji:
2016
Tematy:
Polska
Podręczniki
Język niemiecki
Nauczanie
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Streszczenie w języku angielskim, polskim.
Bibliografia, netografia na stronach 210-212.
artykuł z czasopisma filologicznego
artykuł problemowy
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Interkulturalität – immer noch eine Herausforderung für Linguistik und Deutsch als Fremdsprache
Autorzy:
Neuland, Eva
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Stowarzyszenie Germanistów Polskich
Tematy:
intercultural linguistics, contrastive linguistics, intercultural communication, linguistic politeness, cultural standards
Pokaż więcej
Opis:
The paper discusses the perspectives of intercultural linguistics as a new paradigm of German philology. Concepts of cultural standards are critizised and deficits of cultural contrastive analysis are demonstrated as shown by the example of code mixing. It is argued that interculturality is more than cultural contrastivity and more than transculturality and furthermore that for intercultural research the analysis of language is of utmost importance. Finally the paper demonstrates that in the central subject of intercultural communication it is worth while not only looking at misunderstandings but also at the different modes of linguistic politeness.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Der Erwerb der Schreibkompetenz im Deutsch als Fremdsprache – zwischen Konzepten und Modellen
Autorzy:
Kosevski Puljić, Brigita
Data publikacji:
2018-11-05
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
writing competence
writing concepts
writing as a process
writing as learning
creative writing
rational and emotional aspects
modelling
Pokaż więcej
Opis:
The common issue of writing concepts is modelling of the processes which can increase the ability of acquiring the writing competence. It is necessary to consider different aspects included in the process of acquiring the writing ability: cognitive, communicative, language productive, language receptive, language reflexive, rational and emotional aspects.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tips für die Unterrichtsgestaltung Deutsch als Fremdsprache : methodischer Ratgeber für Lehrer und Studenten
Autorzy:
Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (1968- )
Współwytwórcy:
Uniwersytet Szczeciński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Tematy:
Język niemiecki - nauczanie
Pokaż więcej
Opis:
Bibliogr.
podręczniki akademickie
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Zum sprachlichen und kulturellen Potenzial von Comics im Unterricht Deutsch als Fremdsprache in Polen
Autorzy:
Dudzińska, Magdalena
Data publikacji:
2013-12-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Obwohl der Comic kein neues Unterrichtsmedium darstellt, mangelt es an theoretischen Ansätzen, die sein sprachliches und kulturelles Potenzial näher betrachten würden. Der vorliegende Beitrag versteht sich als Versuch, dieses Forschungsdefizit auszugleichen. Um den Comic als Unterrichtsmedium zu charakterisieren, werden zunächst Überlegungen zu Begriff und Rezeptionsprozess angestellt. Vor diesem Hintergrund sollen die didaktischen Möglichkeiten von Comics im fremdsprachlichen Deutschunterricht in Polen hinterfragt werden.
Pomimo iż komiks nie jest nowym medium dydaktycznym, jego potencjał językowy i kulturowy pozostaje dotychczas jedynie w niewielkim stopniu zbadany. Niniejszy artykuł stanowi próbę uzupełnienia tego deficytu. W celu scharakteryzowania komiksu jako medium punktem wyjścia uczyniono rozważania dotyczące pojęcia komiksu oraz procesu jego percepcji. Na tym tle zanalizowane zostaną możliwości dydaktyczne komiksu w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego w Polsce.
Although the comic is not a new didactic medium, there is still a lack of concepts dealing with its linguistic and cultural potential. This article aims to compensate this shortage. In order to characterize the comic as a didactic medium, the concept of comic and the process of comic reception will be considered first. On this background, the didactic potential of comics in German language teaching as a foreign language in Poland will be analyzed.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rolf Koeppel: Deutsch als Fremdsprache - Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Schneider Verlag Hohengehren: Baltmannsweiler 2010,436 S.
Autorzy:
Cudzich, Bartosz
Data publikacji:
2011-01-01
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konzept Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (DaFnE) – Notwendigkeit oder Wunschvorstellung? Empirische Untersuchung in Grundschulen in Großpolen
Autorzy:
Wypusz, Joanna
Data publikacji:
2015-07-15
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
DaFnE-conception
German as a Foreign language
German after English
Tertiary Language Learning
Multilingualism
Pokaż więcej
Opis:
DaFnE (German abbreviation: Deutsch als Fremdsprache nach Englisch – German after English) is an approach to teaching German as a third language to students who have already learned English. This methodology, which combines a first language (L1) with English as a second language (L2) and German as a third language (L3), is gaining popularity in Poland. This article contains both theoretical background and empirical research related to DaFnE. The first part introduces relevant definitions, aims of the DaFnE method and a short history of Tertiary Language Learning. The second part discusses teaching materials, which were created by the author of the article and used during empirical research in primary schools in the region of Greater Poland. Additionally, the paper includes results of surveys among the students and interviews among the German teachers.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Schreiben(üben) im e-Tandem/e-Tridem. Zu einem polnisch-deutschen GIP-Projekt (2016-2019)
Autorzy:
Lewandowska, Anna
Pawłowska-Balcerska, Agnieszka
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
Deutsch als Fremdsprache
Förderung der fremdsprachlichen Schreibfertigkeit
Hotspots
Hotwords
Tandem
Tridem
Pokaż więcej
Opis:
Im vorliegenden Beitrag wird ein polnisch-deutsches e-Tandem/e-Tridemprojekt vorgestellt, in dessen Mittelpunkt die Förderung der Fertigkeit Schreiben in Deutsch als Fremdsprache steht. In diesem Projekt werden Teilnehmer, zeitlicher Rahmen, Ziele, Projektverlauf und Evaluation berücksichtigt. Zugleich werden die für das Projektvorhaben relevanten Termini Hotspots und Hotwords einer kritischen Analyse unterzogen.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stereotypen geht es gut. Ein Beitrag zu stereotypischem Denken polnischer und deutscher Studierender am Beispiel eines E-Mail-Tandemprojekts
Autorzy:
Pawłowska-Balcerska, Agnieszka
Data publikacji:
2019-12-15
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
Autostereotyp
Deutsch als Fremdsprache (DaF)
Heterostereotyp
Stereotyp
Sprachenlernen im Tandem
Pokaż więcej
Opis:
The article attempts to approach stereotypes from both the theoretical and empirical perspectives. First, it endeavours to explain the term “stereotype”, looks into its characteristics and functions and then presents selected aspects of the Polish-German tandem project devoted to stereotypical thinking
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Andrea Bogner et al. - Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache – Intercultural German Studies vol. 37, München 2011: iudicium, 399 S.
Autorzy:
Miłosz, Karolina
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Opis:
Der Artikel enthält das Abstraktum nicht in einem Deutsch
There is no abstract available for this language
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wie lässt sich rhetorische Kompetenz im universitären Bereich trainieren? : Reflexionen zum Seminar "Rhetorische Fähigkeiten in Deutsch als Fremdsprache"
Autorzy:
Gorąca-Sawczyk, Gabriela Autor
Współwytwórcy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Data publikacji:
2020
Tematy:
Język niemiecki
Szkolnictwo wyższe
Nauczanie języków obcych
Retoryka
Pokaż więcej
Opis:
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł problemowy
artykuł z czasopisma naukowego
Bibliografia na stronach 159-161.
artykuł z czasopisma filologicznego
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Tina Welke/Renate Faistauer (red.) Eintauchen in andere Welten. Vielfalt ästhetischer Texte im Kontext Deutsch als Fremdsprache und deutsch als Zweitsprache, Wien: Praesens Verlag, 2019, 303 s.
Autorzy:
Chudak, Sebastian
Data publikacji:
2021-03-31
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Collegium Novum. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Tematy:
didactics of German as a foreign language
film
culture
dydaktyka języka niemieckiego jako obcego
kultura
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bericht zum VII. Internationalen Forschungskolloquium „Junge Forschung im Bereich Deutsch als Fremdsprache“. Marburg & weltweit 9.–10.07.2020
Autorzy:
Ciepielewska-Kaczmarek, Luiza
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opis:
.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies