Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wydawnictwo Naukowe "Scholar"" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Recenzja: Barbara Jabłońska, Socjologia muzyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
Autorzy:
Rozalska, Agata
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opis:
Książka Barbary Jabłońskiej pt. "Socjoogia muzyki", wydana w 2014 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar, jest monografią naukową, w której autorka - adiunkt w zakładzie Socjologii Teoretycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskigo - wskrzesza dyskurs naukowy na temat ludzkich praktyk nakierowanych na muzykę, a także dokonuje swoistego ożywienia tradycji badań nad muzyką i społeczeństwem. Warto zaznaczyć, że wspomniana monografia jest pierwszym w literaturze polskiej tak kompleksowym ujeciem zagadnień z obszaru socjologii muzyki. Autorka poprzez odpowiedni dobór tematów, a także ciekawy ich opis opracowała rzetelne i jednocześnie przystępne studium obszaru do tej pory niezwykle słabo rozpoznanego, szczególnie na gruncie polskim.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jadwiga M. Rakowska, Skuteczność psychoterapii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2005
Autorzy:
Jaworska, Aleksandra
Data publikacji:
2019-03-27
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stanisław Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s.258.
Autorzy:
Mielczarek, Tomasz
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Inne
Tytuł:
Aleksander Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008, ss. 397
Autorzy:
Skolimowska, Anna
Data publikacji:
2010-09-30
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jakub Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, [Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, 304 s.]
Autorzy:
Zdanowski, Jerzy
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recenzja: Marek Okólski, Agnieszka Fihel, Demografia. Współczesne Zjawiska I Teorie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012
Book review: Marek Okólski, Agnieszka Fihel, Demografia. Współczesne Zjawiska I Teorie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012
Autorzy:
Kowaleski, Jerzy T.
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MARIA WINCŁAWSKA: UNIA WOLNOŚCI: PARTIA POLITYCZNA W OKRESIE TRANSFORMACJI WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2010,
Autorzy:
Szczepański, Dominik
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 292.
Autorzy:
Witkowska, Marta
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opis:
Review
Recenzja
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recenzje: Michał Kruszelnicki, DOSTOJEWSKI. KONFLIKT I NIESPEŁNIENIE, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 320.
Autorzy:
Mikiciuk, Elżbieta
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Łukasz Zaborowski – Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, 164 ss.
Autorzy:
Sobczyński, Marek
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Agnieszka Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, ss. 222
Autorzy:
Michałowska, Grażyna
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Tematy:
Human rights
Security
Interests conflict
Abuse
Internal security
Military intervention
International law
Genocide
Prawa człowieka
Bezpieczeństwo
Konflikt interesów
Przemoc
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Interwencja zbrojna
Prawo międzynarodowe
Ludobójstwo
Pokaż więcej
Opis:
We współczesnym świecie obserwujemy niewiele międzynarodowych konfliktów zbrojnych w tradycyjnym rozumieniu. Zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi mogą pojawiać się jednak również w innych okolicznościach, gdy w grę wchodzą sprzeczne interesy różnych grup społecznych. Radykalne postawy, niezdolność do dialogu, eskalacja nienawiści wiodą wówczas do przemocy, także w masowej skali. W takich warunkach naruszane są podstawowe prawa człowieka w wymiarze kwalifikowanym jako zbrodnie międzynarodowe. Recenzowana książka omawia kwestie zapobiegania takim zjawiskom, niejako uprzedzania ich, poprzez realizację koncepcji odpowiedzialności za ochronę. Sama koncepcja nie znajduje jednoznacznej akceptacji. Rodzi pytanie, czy i w jakim zakresie masowe naruszenia praw człowieka, w tym ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości, usprawiedliwiają zewnętrzną interwencję. (fragment tekstu)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANNA PACZEŚNIAK, EUROPEIZACJA POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH, PUBLISHED BY WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2014, pp. 270. (REV.)
Autorzy:
Pięta, Piotr
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
Opis:
review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, ss. 261
Autorzy:
Stańczyk, Jerzy
Data publikacji:
2019-12-13
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recenzja/Review: Michał Czerenkiewicz, Polonia illustrata. Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019
Autorzy:
Kampka, Agnieszka
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Katedra Italianistyki. Polskie Towarzystwo Retoryczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kenneth N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, tłum. Renata Włoch, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, ss. 248
Autorzy:
Kącka, Katarzyna
Data publikacji:
2012-03-31
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Review of: Dariusz Jemielniak, Aleksandra Przegalińska, Społeczeństwo współpracy [Collaborative Society], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, pp. 182
Autorzy:
Karoń, Agnieszka
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
Collaborative Societe
Activism
Hacktivism
Gig economy
Collaborative Knowledge Creation
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A discussion of books: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by Magdalena Saryusz-Wolska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014 and Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Volumes 1–5. Paderborn: Schöningh, 2012–2015 Polsko-niemieckie miejsca pamięci, Volumes 1–4. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013–2015
Omówienie książek: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by Magdalena Saryusz-Wolska (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014). Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, tomy 1–5 (Paderborn: Schöningh, 2012–2015) / Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tomy 1–4 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013–2015)
Autorzy:
Kokowski, Michał
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Umiejętności
Tematy:
memory cultures
Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte / Polsko-niemieckie miejsca pamięci
kultury pamięci
Pokaż więcej
Opis:
This article presents a discussion of two monographs reporting on their merits and shortcomings: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by M. Saryusz-Wolska (2014), and Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, vols 1–5 (2012–2015) / Polsko-niemieckie miejsca pamięci, vols 1–4 (2013–2015).
Artykuł przedstawia omówienie monografii Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci M. Saryusz-Wolskiej (2014) i DeutschPolnische Erinnerungsorte, t. 1–5 (2012–2015) / Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1–4 (2013–2015).
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wojciech Misztal, Homo ethicus – homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 255.
Autorzy:
Choczyński, Marcin
Data publikacji:
2019-02-28
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opis:
Publikacja Wojciecha Misztala ukazała się w 2017 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar w Warszawie. Jako pozycja odnosząca się do recepcji jednej z najbardziej oryginalnych i płodnych perspektyw wypracowanych przez polską socjologię instytucjonalną domaga się szerszej analizy i rozpowszechnienia w środowisku naukowym. W tytule pracy zaakcentowano pojęcie człowieka w kontekście jego przypisania do etyki oraz moralności. Zamysłem autora mogło być tutaj umiejscowienie jednostki pomiędzy tymi sferami, które narzucają jej pewien schemat interakcyjny. Tytuł nawiązuje ponadto do kontinuum w ukazywaniu człowieka jako istoty kierującej się wartościami i normami, czyli głównymi elementami zinterioryzowanymi w procesie socjalizacji.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
KRZYSZTOF ZAGÓRSKI, MICHAŁ STRZESZEWSKI (RED.), POLSKA, EUROPA, ŚWIAT. OPINIA PUBLICZNA W OKRESIE INTEGRACJI, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2005
Autorzy:
Cwynar, Katarzyna
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Agnieszka Trąbka, Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, ss. 285
Autorzy:
Jaskułowski, Krzysztof
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recenzja książki Jamesa G. Marcha i Johana P. Olsena: „Instytucje : organizacyjne podstawy polityki”.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005
Autorzy:
Wróbel, Sylwester
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Opis:
Recenzja książki Jamesa G. Marcha i Johana P. Olsena: „Instytucje : organizacyjne podstawy polityki”. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005
Słowa kluczowe:
recenzja
Johan P. Olsen
James G. March
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Artykuł
Tytuł:
Czarzasty J., Mrozowicki A. (red. nauk.), Organizowanie związków zawodowych w Europie: badania i praktyka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, s. 179
Czarzasty J., Mrozowicki A. (Ed.), Organizing trade unions in Europe: research and practice, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, p. 179
Autorzy:
Płoski, Marcin
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
związki zawodowe
pracownicy
pracodawcy
peryferyjne miejsca pracy
mobbing
trade unions
employees
employers
peripheral workplaces
Pokaż więcej
Opis:
Recenzowana książka podejmuje drażliwy społecznie i politycznie problem organizowania się związków zawodowych. Na zasadzie antynomii przedstawiono działalność związków zawodowych w Europie Zachodniej (Wielka Brytania i Irlandia Północna) i w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Estonia, Polska, Słowenia i Rumunia). Mimo że świat pracowniczy skupiony jest na tych samych zagadnieniach (wysokość płacy, warunki pracy i atmosfera w pracy), to w poszczególnych krajach mają one zróżnicowany charakter. Niniejsza recenzja jest zatem próbą krytycznej oceny i uzupełnieniem problemów naukowych, które w niewystarczający sposób zostały przedstawione w niniejszej książce.
The reviewed book takes up the socially and politically sensitive problem of trade unions’ organization. The activity of trade unions in Western Europe (Great Britain and Northern Ireland) and in several countries of Central and Eastern Europe (Estonia, Poland, Slovenia and Romania) was presented as an antinomy. Despite of the fact that the working world is focused on issues such as wages, working conditions and working atmosphere, these issues vary from country to country. This review is therefore an attempt at a critical assessment and supplements the scientific problems that are insufficiently presented in this book.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Barbara Mróz (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss. 315)
Autorzy:
Kamasz, Ewelina
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, ss. 403
Autorzy:
Drelich, Sławomir
Data publikacji:
2007-12-31
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ALEKSANDRA PAPROT-WIELOPOLSKA, Żuławy i Powiśle: kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
Autorzy:
Kurpiel, Anna
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Tematy:
regionalizm
tożsamość
lokalność
pamięć
badania ilościowe
badania jakościowe
Pokaż więcej
Opis:
Recenzja książki: Aleksandra Paprot-Wielopolska, Żuławy i Powiśle: kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018, ss. 288, ISBN 9788373839687.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jerzy Hausner, Michał Krzykawski (red.), Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023, 437 s.
Autorzy:
Nowak, Maciej J.
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Instytut Ameryk i Europy. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tomasz Warczok, Tomasz Zarycki, "Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 304
Autorzy:
Pawłuszko, Tomasz
Data publikacji:
2017-12-28
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ULRICH BECK: WŁADZA I PRZECIWWŁADZA W EPOCE GLOBALNEJ. NOWA EKONOMIA POLITYKI ŚWIATOWEJ, PRZEŁOŻYŁ JERZY ŁOZIŃSKI, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2005,
Autorzy:
Godlewski, Tadeusz
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies