Інформація

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Новини


пропозиція бібліотеки
Назва:
Drama : tworzenie opowieści w edukacji i terapii
Автори:
Gersie, Alida (1947- )
King, Nancy (1936- )
Співавтори:
Rustecka, Katarzyna Tłumaczenie
Wydawnictwo Cyklady, Zbigniew Garwadzki pbl
Тема:
Drama (pedagogika)
Дата публікації:
1999
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Cyklady
Варіант назви:
Tyt. oryg.: Storymaking in education and therapy, 1990
Tworzenie opowieści w edukacji i terapii
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Für und wider : antologia tekstów i ćwiczeń leksykalnych dla studentów germanistyki
Автори:
Beyer, Peter
Співавтори:
Tomiczek, Eugeniusz (1944-2013) Redakcja.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego pbl
Тема:
Język niemiecki - szkoły wyższe
Дата публікації:
1981
Видавець:
Wrocław : Wydaw. UW, (Wroc : UW)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagodzy wobec wartości zdrowia
Автори:
Gaweł, Anna
Співавтори:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pbl
Тема:
Edukacja prozdrowotna
Pedagogika
Promocja zdrowia
Studenci
Polska
Дата публікації:
© 2003
Видавець:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego
Автори:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
Співавтори:
Malewska, Eugenia (1935-2015) Redakcja.
Śliwerski, Bogusław (1954- ) Redakcja.
Oficyna Wydawnicza Impuls (Kraków) pbl
Тема:
Pedagogika - teoria.
Wychowanie - Polska - od 1989 r.
Oświata
Polska
Дата публікації:
2002
Видавець:
Kraków : "Impuls"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Rysunek w arteterapii
Автори:
Karolak, Wiesław (1949- )
Тема:
Arteterapia
Psychoterapia
Rysunki
Terapia plastyczna - metody
Zastosowanie i wykorzystanie
Дата публікації:
2007
Видавець:
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych = Auswahl polnischer und deutscher Dokumente fűr Translationsűbungen
Автори:
Iluk, Jan
Kubacki, Artur Dariusz
Тема:
Dokumenty
Język niemiecki - przekłady polskie
Język polski - przekłady niemieckie
Przekłady
Дата публікації:
2006
Видавець:
Warszawa : Promocja XXI
Варіант назви:
Auswahl polnischer und deutscher Dokumente fűr Translationsűbungen
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć
Автори:
Wiącek, Renata
Співавтори:
Oficyna Wydawnicza Impuls (Kraków) pbl
Тема:
Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny - korekcja.
Dziecko z ADHD - psychoterapia
Wychowanie przedszkolne - metody
Дата публікації:
2004
Видавець:
Kraków : "Impuls"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Edukacja domowa
Автори:
Budajczak, Marek
Тема:
Nauczanie domowe.
Nauczanie domowe - prawo - Polska.
Nauczanie domowe - prawo - Stany Zjednoczone.
Nauczanie domowe - prawo - Wielka Brytania.
Дата публікації:
2004
Видавець:
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki
Автори:
Kargulowa, Alicja (1936- )
Тема:
Poradnictwo zawodowe
Wychowanie - poradnictwo
Poradnictwo rodzinne
Poradnictwo
Дата публікації:
2004
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Naukwe PWN
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Opieka i wychowanie : dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje
Співавтори:
Szulakiewicz, Władysława Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pbl
Тема:
Opieka nad dziećmi
Wychowanie
Polska
Дата публікації:
2021
Видавець:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Варіант назви:
Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagogika w stanie tworzenia
Автори:
Palka, Stanisław (1941- )
Співавтори:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pbl
Тема:
Pedagogika - metodologia.
Pedagogika - teoria - Polska - od 1989 r.
Modele dydaktyczne
Nauczanie - metody
Дата публікації:
cop. 1999
Видавець:
Kraków : Wydaw. UJ
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych
Співавтори:
Borecka-Biernat, Danuta Redakcja.
Oficyna Wydawnicza Impuls (Kraków) pbl
Тема:
Dziecko niedostosowane społecznie - wychowanie
Młodzież niedostosowana społecznie - wychowanie.
Zaburzenia osobowości
Zaburzenia zachowania
Zachowanie i mechanizmy zachowania
Dzieci
Młodzież
Zachowanie dzieci
Zachowania młodzieży
Zachowanie społeczne
Zaburzenia zachowania społecznego
Дата публікації:
2011
Видавець:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Analiza i oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017
Автори:
Przesławski, Tomasz
Sopiński, Michał (prawnik)
Stachowska, Ewa
Співавтори:
Wydawnictwo C.H. Beck pbl
Тема:
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
Prawo karne
Polska
Дата публікації:
2020
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Czynniki leczące w psychoterapii
Автори:
Czabała, Jan Czesław (1941- )
Співавтори:
Wydawnictwo Naukowe PWN pbl
Тема:
Psychoterapia
Psychoterapia - metody
Zaburzenia psychiczne - leczenie
Stosunki lekarz-pacjent
Дата публікації:
2006
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Humanistyka przełomu wieków
Автори:
Holzer, Jerzy Zdzisław (1930-2001)
Співавтори:
Kozielecki, Józef (1936-2017) Redakcja.
Żak, Wydawnictwo Edukacyjne pbl
Тема:
Antropologia filozoficzna - 20 w.
Filozofia kultury - 20 w.
Nauki społeczne
Дата публікації:
1999
Видавець:
Warszawa : "Żak"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty
Співавтори:
Bogunia-Borowska, Małgorzata Redakcja
Wydawnictwo Naukowe PWN pbl
Тема:
Kultura
Odpowiedzialność
Społeczeństwo
Wartość
Дата публікації:
copyright 2021
Видавець:
Warszawa : PWN
Варіант назви:
Kultura nieodpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty
Społeczne konteksty zaniechanej cnoty
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej
Автори:
Tomczak, Joanna (pedagog)
Ziętara, Renata
Співавтори:
Fuks, Agata Ilustracje
Oficyna Wydawnicza Impuls (Kraków) pbl
Тема:
Diagnoza pedagogiczna
Dzieci
Niepowodzenia szkolne
Rozwój poznawczy
Rozwój psychofizyczny dziecka
Дата публікації:
2021
Видавець:
Kraków : Impuls
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej
Автори:
Bogdanowicz, Marta (1943- )
Співавтори:
Grupa Wydawnicza Harmonia pbl
Тема:
Edukacja psychomotoryczna - poradniki.
Pedagogika specjalna - metodologia.
Dzieci z niepełnosprawnością - rehabilitacja - poradniki.
Дата публікації:
2021
Видавець:
Gdańsk : Harmonia Universalis
Варіант назви:
Metoda Dobrego Startu
MDS
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagogika w systemie akademickiego kształcenia nauczycieli
Автори:
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; Kraków)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)
Співавтори:
Parzęcki, Ryszard (1935- ) Redakcja.
Тема:
Kształcenie nauczycieli
Pedagogika - nauczanie.
Дата публікації:
1999
Видавець:
Bydgoszcz : Kraków : AP
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne
Автори:
Lewicka-Zelent, Agnieszka
Співавтори:
Lewicka-Zelent, Agnieszka Redakcja
Difin pbl
Тема:
Duszpasterstwo
Kuratela
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna
Przemoc w rodzinie
Psychoterapia
Socjoterapia
Przemoc domowa - prawo
Przemoc domowa - psychologia
Stosunki rodzinne
Polska
Дата публікації:
2017
Видавець:
Warszawa : Difin
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Psychologia Internetu
Автори:
Wallace, Patricia M
Співавтори:
Hornowski, Tomasz Tłumaczenie
Dom Wydawniczy Rebis pbl
Тема:
Internet - psychologia.
Дата публікації:
2003
Видавець:
Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis"
Варіант назви:
Tyt. oryg.: Psychology of the Internet
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Rodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans : socjopsychopedagogika rodziny : studium rodziny pełnej
Автори:
Kiliszek, Ewa
Співавтори:
Difin pbl
Тема:
Pedagogika rodziny
Przywiązanie (psychologia)
Rodzina
Społeczeństwo ryzyka
Wychowanie w rodzinie
Дата публікації:
2019
Видавець:
Warszawa : Difin
Варіант назви:
Socjopsychopedagogika rodziny : studium rodziny pełnej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Rodzina z dziećmi : rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia
Автори:
Krasiejko, Izabela
Співавтори:
Difin pbl
Тема:
Asystenci rodzin
Dziecko maltretowane
Praca socjalna
Rodzina dysfunkcyjna
Wsparcie społeczne
Polska
Дата публікації:
2019
Видавець:
Warszawa : Difin
Варіант назви:
Rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Skąd przychodzi Antychryst? : kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej : fakty, interpretacje, refleksje
Співавтори:
Falęcki, Tomasz. Redakcja.
Тема:
Konflikt etniczny
Mniejszości narodowe
Polityka narodowościowa - Europa - 20 w.
Stosunki etniczne
Europa
Дата публікації:
2004
Видавець:
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Книга