Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej katalogu bibliotecznego biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
nie posiada alternatywnych opisów zdjęć;
na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Udogodnienia

skala szarości
wysoki kontrast
jasne tło
podświetlane linki
czytelna czcionka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-12
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Mucha.
E-mail: piotr.mucha@akademiarac.edu.pl
Telefon: 324155020

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
Adres: ul. Akademicka 1, 47-400 Racibórz
E-mail: rektorat@akademiarac.edu.pl
Telefon: 324155020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i wynosi 7.

1. Komunikacja

Budynek dydaktyczny A i B ul. Akademicka 1

Platforma zewnętrzna

Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1

Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych (BON) – parter budynku
Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych)
Terenowy podjazd dla Osób z niepełnosprawnością ruchową od strony skweru.
Schodołaz urządzenie mobilne do wykorzystania.
Dźwig osobowy wewnętrzny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 217
Usprawnienia w bibliotece
Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny B ul. Akademicka 1

Platforma wewnętrzna
System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 202
Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

Zewnętrzny podjazd terenowy na poziomu parteru.
Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Kryta pływalnia ul. Akademicka 1

Brak dostępności. 

Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1

Sala gimnastyczna dostępna w poziomie do parteru. Zewnętrzny terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Dom Studenta ul. Słowackiego 57

Platforma zewnętrzna trakcie realizacji, w poziomie z zewnątrz budynku do poziomu parteru.
Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Stadion ul. Wyszyńskiego

W budynku socjalno-dydaktycznym brak dostępu.
Sam obiekt stadionu w przestrzeni otwartej dostępny.

2.Dostępność w zakresie punktów sanitarnych

Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1

Punkt sanitarny na poziomie -1 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową
Punkt sanitarny na poziomie 0 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek dydaktyczny B ul. Akademicka 1

Punkt sanitarny na poziomie 0-2 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1

Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Kryta pływalnia Akademicka 1

Punkt sanitarny niedostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Dom Studenta ul. Słowackiego 57

Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

brak dostępności punktu sanitarnego dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

3. Dostępność w zakresie Informacji

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu posiada system monitoringu wizyjnego w zakresie komunikowania w budynkach dydaktycznych A, B, Sala gimnastyczna, Kryta pływalnia, Dom Studenta, budynek dydaktyczny na ul. Łąkowej.
System podnosi bezpieczeństwo komunikacyjne w trakcie przemieszczania się pomiędzy w/w obiektami.
Monitoruje wewnętrzne ciągi komunikacyjne w budynkach oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne w bezpośrednio przyległych obiektach Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu posiada bezpośredni opis pomieszczeń w 3D.
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu nie posiada kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies